Консултации и партньорство

Предлагаме  нашето сътрудничество при :

  • Изготвяне на проекти.
  • Закупуване на оборудване и консумативи.
  • Започваща или развиващата се автоматизация (библиотечен софтуер, софтуерни продукти за музеи, галерии, архиви, издателства, филмотеки, фонотеки и други).

Проектиране : 

  • Цялостно  автоматизиране на дейностите в отдел или организация.
  • Автоматизиране на отделни дейности.
  • Индивидуални проекти за ретроконверсия на библиотечни и архивни фондове, музейни експозиции и други документални информационни масиви.

Видео 

Embedded thumbnail for Консултации и партньорство