10 СУ "Теодор Траянов", София

От м. януари 2018 г. библиотеката при 10 СУ „Теодор Траянов”, София, работи със софтуерна платформа за каталогизация на книги "Е-Либ Прима". Още една модерна училищна библиотека. Успешна работа!