12 нови библиотеки

В началото на 2014 г. още 12 читалища от област Русе започнаха работа с автоматизираната библиотечна система на нашата фирма– гр. Ветово, гр. Борово, с. Червена вода, с. Иваново, с. Обретеник, с. Караманово, с. Сандрово, с. Николово, с. Семерджиево, с. Ястребово, с. Долно Абланово и с. Басарбово. Библиотекарите преминаха обучение за работа със системата. Въведената технология е лека и удобна за работа и позволява бързо изграждане на електронни каталози.

 

 

През 2013 г. стартира нова електронна услуга, специално разработена за област Русе: „Обединен електронен каталог за читалищни библиотеки” http://lib.primasoft.bg/russeilib/. В каталога са включени описанията на книги, притежавани в пет библиотеки от региона: НЧ „Ангел Кънчев“, НЧ „Захари Стоянов“ гр. Русе и читалищата в селата Ценово, Тетово, Ново село. Идеята на проекта е всички читатели, граждани и гости на гр. Русе и региона да получат достъп до информация за наличните книжни фондове в библиотеките и изберат най-близкото и удобно място за ползване на литература. Реализиран е с финансовата подкрепа по Програма за подкрепа на малки художествени проекти на Община Русе и Програма "Глобални библиотеки".  Всички библиотеки от региона (читалищни, училищни, ведомствени) имат възможност да се присъединят към Сводния каталог.

 

 

В рамките на проекти по Програма "Глобални библиотеки" се разработиха и четири сайта на читалища в област Русе, предлагащи информация за читалищните и библиотечни дейности:

НЧ "Захари Стоянов" гр. Русе - http://zaharistoyanovchit.eu

НЧ "Христо Ботев - 1898", с. Ценово - http://tsenovochit.eu

НЧ "Пробуда - 1907", с. Тетово -  http://tetovochit.eu

НЧ "Надежда - 1908", с. Ново село  - http://novoselochit.eu

 

Изпълнители по проектите са фирмите СофтЛиб и Прима-Софт.