132 СУ "Ваня Войнова" - София

132 СУ "Ваня Войнова", София, вече работи с библиотечен софтуер Е-Либ Прима.