Автоматизирана инвентаризация

Автоматизирана инвентаризация започна в Столична библиотека. Инвентаризацията се извършва със специализиран преносим таблет и безжичен скенер. Идентификацията на екземплярите се извършва на база на баркод етикети или при липса на такъв - чрез въвеждане на инвентарен номер. На екрана се получава информация за екземпляра, ако той е регистриран в електронния каталог на библиотеката и може да се провери де визу съответствието на записа в каталога с действителния екземпляр. При неточности може да въведе предложения за корекции в описанието. В допълнение операторът може да въведе информация за състоянието на екземпляра (замърсен, повреден, за подвързия, за отчисляване, заразен). За екземплярите без или с проблематичен баркод етикет той може да смени етикета и да го регистрира в системата. За екземпляри неописани в каталога (неоткрит инвентарен номер), има възможност да се въведе информация за екземпляра и да се прикачи към съществуващо в каталога библиографско описание, като системата извежда предложения за възможните библиографски описания, от които да се избира. При екземпляри, за които липсват и библиографски описания, операторът въвежда ново кратко описание на нерегистрирания екземпляр. 

 

В процеса на инвентаризация системата извежда отчети (списъци) към отделите за каталогизация :

  • списъци на нерегистрирани в каталога екземпляри, които да се опишат към съществуващи библиографски описания;
  • списъци на нерегистрирани в каталога екземпляри (неописани инвентарни номера) без налични библиографски описания, за които да се създаде ново библиографско описание и да се прикачи екземпляр (инвентарен номер);
  • списъци на регистрирани в каталога екземпляри с неточности и грешки в описанията;
  • списъци на регистрирани в каталога екземпляри със сменени идентификационни етикети (Баркод/RFID);
  • списъци на екземпляри, които са  регистрирани в каталога, но на място различно от това, на което са намерени;

Едновременно може да се инвентаризират няколко различни фонда, като инвентаризацията на всеки фонд може да се извършва паралелно от няколко преносими работни места. Всяка инвентаризация може да започва и приключва в произволно време. След приключване на инвентаризациите и консолидиране на данните от всички оператори автоматично се получават отчети за екземплярите налични на място, разместените екземпляри, ненамерени екземпляри, които са били в обращение по време на инвентаризацията, липсващи екземпляри или екземпляри, които са неописани в каталозите.  

С помощта на модула за инвентаризация могат  да се автоматизират основни процеси в библиотеката като:

  • инвентиране на фонда;
  • поддържане на каталога в коректно състояние;
  • допълване на каталога с неописани екземпляри (Ретро конверсия);
  • контрол на състоянието на фонда – отчисляване или подвързаване на повредени екземпляри;
  • облепяне с Баркод/RFID етикети.

Повече информация

Виж видео