Библиотеката при ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

Библиотеката при Природо-математическа гимназия "Яне Сандански" , гр. Гоце Делчев, вече работи с новата софтуерна платформа за каталогизация на книги "Е-Либ Прима".