Институтът по балканистика с център по тракология към БАН

Институтът по балканистика с център по тракология към БАН представя на сайта си библиографски корпус Онлайн каталог на издания по архитектура и градоустройство от български автори 1878-2020 г. Представянето на каталога е реализирано със специализирана софтуерна разработка на СофтЛиб и Примасофт.

Към каталога