Медицински университет - Плевен

Разработена и внедрена е нова функционалност в интернет каталога  i-Lib Prima/ MyLibrary.

Тя дава възможност през  on-Line каталога на библиотеката да се направи филтър за  представяне на научните публикации  - книги, статии, дисертации, автореферати и т.н.(научната продукция)  на преподавателите, дипломантите  и изследователите от Медицинския университет.

Също така след търсене по тематика, заглавие или други критерии допълнително да се направи филтър за публикациите само на авторите от Медицинския университет.

Предоставена е възможност за достъп до пълните  текстове  на публикациите (или на част от тях) съгласно Закона за авторските права.