Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“

От месец юни 2017 г., библиотеката при Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ работи с новата софтуерна платформа за каталогизация на книги "Е-Либ Прима".