Народна библиотека "Иван Вазов", Пловдив

От месец май 2018 г. Регионална народна библиотека "Иван Вазов", Пловдив представя нов електронен каталог в Инернет-база данни Краезнание. Можете да правите справки в информационен архив за историята и съвремието на град Пловдив и селищата в Пловдивска област. Базата данни съдържа над 200 000 библиографски описания на текстове, публикувани в книги, сборници и периодични издания, съдържащи информация за личности, родени в края или с принос за развитието му, административно-териториалното устройство, историята и традициите, културата и здравеопазването. Материалите са в хронологичен обхват от 2005 г. до момента. Към каталога

Повече информация