Нов български университет

Единствената по рода си университетска галерия УниАрт към НБУ започна (юли 2017) електронна обработка на фонда си с новата музейна платформа на СофтЛиб elib Музей. В системата се въвеждат описанията на обектите, инвентират се, информацията се допълва с данните за публикации и събития, свързани с тях. Към всеки обект могат да се прикачат неограничен брой снимки и текстове за цялостно представяне на артефакта.