Нов електронен каталог

От месец ноември 2016 г. е реализиран още един интернет каталог - Европейско висше училище по икономика и мениджмънт, Пловдив. Към каталога