Нов електронен каталог-Институт по аграрна икономика

Вече можете да търсите в електронните каталози на Централна селскостопанска библиотека (Институт по аграрна икономика). Достъпни са 4 бази данни - Книги, Дисертации, Периодични издания, Аналитично описание на статии. Към каталога.