Нова версия на i-Lib Prima - Google Interface

Нова версия на i-Lib Prima - Google Interface софтуер за представяне на каталози в Интернет (разработка на фирми СофтЛиб и Прима Софт), в регионалните библиотеки във Велико Търново, Кюстендил, Сливен и Столична библиотека! 
Електронният каталог предоставя възможност за директен достъп до голям обем от дигитално съдържание свободно публикувано в Интернет – над 20 000 електронни книги, подходящи за четене през интернет или за сваляне в различни формати. Електронните книги са от различни български и чуждестранни източници. Колекцията включва голям обем книги от българската и английскоезичната класика, както и нови книги. Наличието на дигитално копие се вижда по отметката „чети онлайн” в библиографското описание на книгата в електронния каталог. 

Освен до дигиталните копия системата предоставя голям обем допълнителна информация за всяка книга - други издания, цена, информация за автора и други негови произведения, библиографски данни.

i-Lib Prima - Google Interface предоставя уникална възможност за създаване на Виртуални библиотеки - на читателите да се предоставят заглавия за четене само на базата на библиографски описания в каталога. Това е иновативна възможност за езиковите училища, университетите и публичните библиотеки да обогатят своите библиотечни колекции.

Софтуерът запазва богатите възможности за търсене по различни критерии, както и използването на операторите И, ИЛИ , НЕ.Търсенето може да става по всяка дума от заглавието, в инверсия и в прав ред на имената на авторите.
i-Lib Prima- Google Interface може да бъде внедрен и в библиотеки, които работят със софтуер на други производители. 

 

Видео - Част 1

      Видео - Част 2