Нова виртуална библиотека в мрежата!

Виртуална библиотека "Иван Шишманов" - Българската литература в превод е разработена по проект на Институт за литература, БАН с участието на фирмите СофтЛиб и ПримаСофт с финансиране от ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, МОНМ, България.

 Виртуалната библиотека е базирана на най-новата версия на online каталога i-Lib. Порталът и интерфейсът на информационната среда са разработени на три езика (български, английски и немски). Продуктът осигурява възможности за:

  • Четене на електронни книги с произведения на класически и съвременни български автори в превод на немски и английски език.
  • Биографични справки за авторите на английски, немски и български език;
  • Библиографски справки за публикуваните преводи на произведенията на авторите, за вариантите на техните преводи и за книгохранилищата, в които се съхраняват съответните издания
  • Тематични, поетологични и/или историографски организирани електронни книги и антологии, съставени в рамките на фонда на библиотеката;
  • информация за новоизлезли или предстоящи нови издания на преводи на българска литература.

Достъпът до пълното дигитално съдържание на виртуалната библиотека е възможен след online регистрация и приемане на Общите условия за ползване.

На следващ етап, излизащ извън настоящата проектна дейност, се предвижда постепенно разширяване на езиковата палитра на библиотечния фонд с преводи на френски, испански, руски, чешки, полски и др. езици.

 

Фирма СофтЛиб участва в: проектирането и структурирането на информационната система; в организацията и унификацията на данните с цел осигуряването на бърз, удобен, пълноценен и релевантен достъп до информацията (метаданни & дигитално съдържание).

 

Постигнати са следните цели на проекта:

  1. Създаване на модерен и ефективен инструмент, осигуряващ лесен, но и пълноценен достъп до българската литература. „На светло” е изведен интелектуалният труд на преводачите на българската литература, който ще се включи в съвременните механизми на интеркултурна комуникация.
  2. Подпомагане на академичния дискурс в обучението по българистика, славистика, културология и др. Преводите на българска литература ще осигурят допълнително изследователско поле за множеството хуманитарни дисциплини, изследващи културния ареал на Югоизточна Европа.
  3. Виртуалната библиотека предлага общо поле за среща на автори, преводачи, издатели, литературни критици, учени и читатели. Успоредно с това се провокира и интересът на младите хора извън България към класическите и най-новите текстове на българската литература.По този начин ще започне изграждането на трайна читателска аудитория, която ще има своята компетенция и своите потребности от контакти с българската култура.

Достъпът е свободен до виртуалната библиотека е свободен! Към виртуалната библиотека

 

 

Виж видеоклип