Общинска библиотека "Иван Вазов", Ботевград

От месец март 2020 г., общинската библиотека на Ботевград работи с нов библиотечен софтуер. Автоматизирани са всички библиотечни процеси.