Общинска библиотека "Стоян Дринов", Панагюрище

Общинска библиотека "Стоян Дринов", Панагюрище, вече работи с новата софтуерна "Е-Либ Прима". Бързо обслужване, точна и бърза статистика на читателите и четенето. Приятна и успешна работа, колеги!