Още три читалища се присъединиха към Обединен електронен каталог на книгите, притежавани в читалищни библиотеки от регион Русе.

През месец април 2017 г. завърши последният етап от проект Проект „Заедно достигаме повече” с партньори НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1909" гр. Ветово , НЧ "Искра - 1898" гр. Борово и НЧ “Георги Бенковски - 1937” гр. Русе. 

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки - България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот“ в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата.
Трите читалища се присъединиха към ОБЕДИНЕН ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ НА КНИГИТЕ , притежавани в читалищни библиотеки от регион Русе. Електронният каталог съществува от четири години и чрез разкритите ресурси на 12 читалищни библиотеки разширява осведомеността и услугите за местната общност и областта. Читалищата, участници в настоящия проект, прибавиха библиографска информация от локалните си бази данни, поддържани като електронни каталози на книги. Към началото на 2017 година каталогът съдържа над 54200 записа. Проектът е реализиран със софтуерни продукти на „СофтЛиб“ и „Прима-Софт“. Съвместната работа премина през редакция, софтуерна настройка и тестване на локалните бази данни за представяне в Обединен каталог. Придобиването на лиценз за ползване на Web софтуерна платформа на онлайн каталог и приложената технология за актуализиране гарантира ежемесечното актуализране на каталога с нововъведените електронни описания от локалните каталози на библиотеките - участници. 
Участниците в проекта бяха обучени за работа с обогатения Обединен каталог. Колегите от трите читалища направиха презентации и предадоха своите знания на срещи с активни читатели, настоятелства, представители на местната власт. Посетиха и училищата, с които работят активно и практически запознаха учениците от различни класове за начина на работа с обновения каталог . Бяха изготвени 2000 книгоразделители с информация за провеждания проект. Предвижда се те да бъдат раздавани сред читателите и институциите в общините на партньорите по проекта. На 27 април бе организирана презентация пред читалищата от Област Русе, в залата на отдел „Култура“ на Община Русе. Срещата бе отразена в местния ежедневник вестник „Утро“ , в сайтовете и фейсбук страниците на читалищата.
Навсякъде проектът е посрещан с голям интерес. През последния месец в он-лайн каталога има над 600 повече посещения. Проектът е следваща стъпка в модернизиране на библиотеките – партньори . Утвърждава тяхното място в общността и създава условия за нови партньорства. Отваря възможности за предлагане на нови услуги, привличане на нови читатели, както и планиране на следващи етапи в развитието си.
Партньорите НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1909" гр. Ветово , НЧ "Искра - 1898" гр. Борово и НЧ “Георги Бенковски - 1937” гр. Русе ще работят за привличане на нови участници в Обединения каталог, защото ЗАЕДНО ДОСТИГАМЕ ПОВЕЧЕ.