От 21 февруари 2017 г. Регионална библиотека „Дора Габе”- Добрич започна работа с новата библиотечна система e-Lib Prima.

От 21 февруари 2017 г. Регионална библиотека „Дора Габе”- Добрич започна работа с новата библиотечна система e-Lib Prima. Системата е резултат от усилената работа в дистанционен режим на колектива на СофтЛиб, инж. д-р Никола Бажлеков от Прима Софт в постоянно партньорство с колектива на библиотеката.

Сътрудничеството между всички участници в процеса се изпълни на изключително професионално ниво. Така в библиотеката днес в новата платформа са налични близо 90 000 библиографски описания с над 152 000 екземпляра (прехвърлени успешно от среда на isis и Кобис). Каталогизацията на книги, Регистрацията и Обслужването на читателите, Статистиката, Анализът на приходите и всички събития по автоматизираните действия  се изпълняват вече в новата система.

След няколко дистанционни сесии на обучение със специалистите по отдели, библиотекарите бяха готови да посрещнат голямата  активност на посещения още през първия ден на работа с новата платформа, включително и групови посещения на класове от ученици. И библиотекари, и читатели се възползваха пълноценно от новопридобитата функционалност.

Екипът от СофтЛиб, присъствал на място за стартиране на специализирания библиотечен софтуер в реални условия, сподели радостта и удоволетворението на служителите и читателите от новите, съвременни възможности на платформата.  

Предстои до дни представяне в Интернет на новия каталога на библиотеката.   Снимки от внедряването на новия софтуер