Регионална библиотека „Дора Габе” - Добрич

Регионалната библиотека в Добрич ще обнови автоматизираната си библиотечната система e-Lib/i-Lib Прима с включване  на модул „Краезнание”, представянето му в Интернет и внедряване на най-новата версия на системата – 3.3. Проектът е с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“.