Регионална библиотека "П. К. Яворов", Бургас

 

 

 

 

 

От ноември 2017 г. РБ "П. К. Яворов", Бургас работи с новата софтуерна платформа "Е-Либ Прима". Бързо обслужване, точна и прецизна статистика на читателите и четенето. Приятна и успешна работа, колеги!