Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев”

От началото на м. юли 2016 година и Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев” - гр. Разград започна работа с модули "Регистрация и обслужване на читатели" и "Библиотечна статистика" от новата модерна платформа – E-Lib PRIMA. За нас е удоволствие да работим с колегите от библиотеката и пожелаваме на целия колектив нови професионални успехи!