Столична библиотека

Столична библиотека започна работа с новата софтуерна разработка на фирма Софтлиб - платформа „Сердика”. В нея ще се въвеждат разнообразни по вид документи, свързани с живота на столицата през годините. Започна разкриването на статии от списание „Сердика” от 1937 г. Всички описания в базата данни ще са придружени от пълния текст на документа. Амбицията на библиотеката е новата платформа да представя всички дигитализирани издания в Столична библиотека.