Съвременни подходи за проучване

 

Фирма СофтЛиб съвместно с фирма Прима-Софт проведоха обучение на библиотечни и музейни специалисти в рамките на проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“ – финансиран по европейска програма BG08”.

 

Богатото културно-историческо наследство на региона - артефакти, стари и ценни книги, картини, снимков материал и други, ще станат достъпни за онлайн ползване от най-широка публика.
Успех, колеги!