Във връзка с извънредните мерки

Уважаеми потребители, скъпи колеги и приятели!

В тези трудни за всички ни дни, бихме искали да бъдем полезни и да продължим работата си, доколкото можем. Всички вие, които не работите в мрежа, а имате по едно работно място и базите данни са на локалния ви компютър, можете да преместите комптъра си у дома и да продължите да изпълнявате служебните си задължения. В повечето училищни библиотеки, част от читалищните и ведомствените библиотеки се работи от едно работно място. Можете да въвеждате ретроспективно данни от инвентарните книги (по-късно да допълните липсващи сведения, за които са необходими справки де визу), можете да описвате статии като предварително си вземете у дома периодични издания. Ние сме готови да ви съдействаме, както в обикновени работни дни.

Бъдете здрави!

С най-сърдечни поздрави : екипът на СофтЛиб ООД