Аналитично описание на статии

Модулът е предназначен за създаване и поддържане на база данни от аналитични описания на статии от вестници, списания, периодични сборници, части от книги и рецензии. 

Спазени са всички приети и действащи национални и международни стандарти. Поддържа „Уникален идентификатор” (persistent identifiers) за всяко библиографско описание. Модулът включва следните функции:

  • ​Улеснено въвеждане на библиографските описания чрез използване на  готови класификатори (предлагат се предварително заредени). Спестяват значителна част от работата и времето при въвеждането и унифицират данните);
  • Възможност за въвеждане на анотации към описваните статии;
  • Връзка с пълния текст на статията. За достъп до пълния текст е достатъчно в описанието да е въведено името на сканирания файл или електронния адрес на документа, ако статията е достъпна в Интернет. С натискане на бутон се визуализира текста. 
  • Освен за традиционно информационно обслужване на читателите, модулът намира приложение за поддръжка на картотека "Краезнание";
  • Съдържа множество готови списъци (класификатори) за избор с унифицирана информация за улеснено и бързо въвеждане на данните (заглавия на статии, имена на периодични издания, годишнини, ключове думи, географски рубрики и други). Към списъка с централните периодични издания се добавят и наименованията от местната преса, които се обработват в съответната библиотека.

Модулът е особено полезен в училищните библиотеки. Възможността за поддръжка на списък от често изпълнявани запитвания позволява на библиотекаря бързо да предостави търсената библиографска справка, а също така и да отпечатва сканирания пълен текст на необходимите материали. Еднократното сканиране на често търсените документи - статии, критични материали, предговори и др. ги запазва от повреждане. Сходните фондове на училищните библиотеки са предпоставка за коопериране на две или повече училища за обмен на описания и сканирани документи. При такава организация разходите и работата по поддръжка на базата данни намаляват като се разпределят между участниците. 

Търсене на описаните документи :

  • По всеки въведен термин и по всички полета с използване на оператори за търсене - И, ИЛИ, НЕ. 
  • С филтриране на данните.

Отпечатване на библиографските описания (писмени тематични справки) с включена сортировка по тема, по азучен ред на редна дума, по азбучен ред на източник (ПИ), по година на издаване и други.

 

Видео 

Embedded thumbnail for Аналитично описание на статии

Галерия