Библиотечна система

Цялостно решение за автоматизиране на всички дейности в библиотеката

Заедно, продуктите e-Lib Prima и i-Lib Prima, осигуряват всичко необходимо за пълна автоматизация на съвременната библиотека. Системата е мощно средство за вземане на важни управленски решения. Дава възможност за отваряне на библиотеката към нови технологии : дигитализация на фондовете, самообслужване, онлайн обслужване, RFID системи за автоматизирана инвентаризация, сигурност и контрол на фондовете.

Галерия