Читателско място на самообслужване

Работното място е предназначено за самообслужване на читателите при заемане, презаписване и връщане на библиотечни документи. Представлява автономна машина със сензорен екран и  включен баркод и/или RFID четец. Читателят се идентифицира чрез изчитане на баркод или RFID етикета на читателската си карта. Избира от екрана опция за заемане или връщане на  книги. Системата показва книгите, които подлежат на връщане. С докосване на екрана може да заяви книги за презаписване. С изчитане на баркод или RFID етикет може да се заеме или да се върне книга. Системата издава  документ (бележка за заети/върнати книги). Софтуерът следи за нередовни читатели (с изтекли карти или дължащи суми) и насочва за ръчно обслужване в отдел "Регистрация".  Системата може да бъде позиционирана на произволно място в библиотеката или филиал : локално или отдалечено с връзка през Интернет до сървера с базата данни.

Виж видео

Галерия