Дигитални колекции

Софтуер за изграждане на виртуална библиотека с каталог на обектите и прикачени към тях дигитални ресурси. Представя максимално широк достъп до дигитализираните обекти чрез осигуряване на онлайн възможности за търсене и навигиране в техните описания и разглеждане на дигиталните копия през Интернет. Включва и обогатяването на описанията с допълнителни библиографски, етнографски и исторически метаданни. Основни функции :

  • Съхранява историята на културния живот в България.

  • Възможност за описание на различни видове обекти и поддържане на всички възможни връзки между тях.

  • Въвеждането на описания е улеснено, чрез използване на класификатори за различните видове обекти в системата.

Видео 

Embedded thumbnail for Дигитални колекции
Embedded thumbnail for Дигитални колекции
Embedded thumbnail for Дигитални колекции