Динамична статистика

Статистика на читателите

Таблична статистика на регистрирани читатели с отчитане на първо посещение за година по:

 • Пол;
 • Възрастова група;
 • Образование;
 • Специалност;
 • Вид и период на читателска карта.

Всички статистики се извеждат за избран период, без ограничение във времето назад, с натрупване по ден, месец, година в абсолютни стойности и в проценти.

 

Статистика на посещенията на читателите

Таблична статистика за посещенията на читателите по:

 • Пол;

 • Професия;

 • Образование.

Всички статистики се извеждат за избран период, без ограничение във времето назад, с натрупване по ден, месец, година в абсолютни стойности и в проценти.

 

Статистика на заети библиотечни единици за дома

Таблична статистика за заетите библиотечни единици по:

 • Отрасли на знанието;

 • Език;

 • Вид на БЕ.

Всички статистики се извеждат за избран период, без ограничение във времето назад, с натрупване по ден, месец, година в абсолютни стойности и в проценти.

 

Класации

 • Топ 20 на най-четените автори в библиотеката;
 • Топ 20 на най-четените заглавия в библиотеката;
 • Топ 20 на най-четените български автори в библиотеката;
 • Топ 20 на най-четените български заглавия в библиотеката;
 • Топ 20 на най-активните читатели в библиотеката.

Всички класации се извеждат за избран период без ограничение във времето назад.

Видео 

Embedded thumbnail for Динамична статистика
Embedded thumbnail for Динамична статистика
Embedded thumbnail for Динамична статистика

Галерия