e-Lib Прима : Работно място „Заемна” RFID

Работното място „Заемна” е предназначено за автоматизирано заемане, връщане и презаписване на библиотечни единици (БЕ) облепени с RFID и/или баркод етикети. Работното място включва специализиран  RFID и баркод четец. Модулът спомага да се управлява едновременно обръщението на всички налични в библиотеката БЕ, независимо от наличието или липсата на идентификация или от вида на идентификация:

  • автоматично обслужване при БЕ облепени с RFID етикети (безконтактно), при което автоматично в картона на читателя се въвежда автор, заглавие, инвентарен номер;

  • автоматично обслужване при БЕ облепени с баркод чрез изчитане с баркод четец, при което автоматично в картона на читателя се въвежда автор, заглавие, инвентарен номер;

  • обслужване при необлепени БЕ, но с валиден инвентарен номер наличен в каталога, чрез ръчно въвеждане на инвентарния номер,  при което автоматично в картона на читателя се въвежда автор и заглавие;

  • обслужване при необлепени БЕ чрез ръчно въвеждане на автор, заглавие и инвентарен номер.

Независимо от идентификацията всички БЕ се отразяват в статистиката, картона и историята. Работното място проверява автоматично редовността на читателя (карта с изтекъл срок, неплатени такси или глоби и т.н.) Нередовните читатели могат да платят дължимите суми и/или да подновят читателските си карти.

При връщане системата проверява за закъснения и автоматично налага глоби по ценоразпис определен централно в библиотечната система. Цените могат да бъдат различни за различните типове библиотечни единици. Сроковете за връщане също могат да бъдат различни за различните видове документи и се следят автоматизирано.

При връщане на БЕ системата следи за наличие на резервации и автоматично запазва БЕ, за които има валидна резервация, за първия читател в опашката. Системата позволява презаписване на БЕ, съгласно предварително заложени правила, които се настройват индивидуално за всяка библиотека. При връщане на БЕ неописани в каталога (инвентарен номер, липсващ в каталога), системата дава възможност за задържане на БЕ за последваща каталогизация (ретроконверсия по обръщение).

 

.