EBSCO интерфейс

Модулът е предназначен за:

  • Интегриране на библиографски и дигитални бази данни на EBSCO към каталога на библиотеката;

  • Управление на достъпа до EBSCO става през правата за достъп до каталога на библиотеката;

  • Базите данни стават достъпни от всяка точка, от която е достъпен каталогът на библиотеката;

  • Предоставя пълнотекстово търсене в библиографските описания на бази данни на EBSCO;

  • Предоставя визуализация и ползване на дигитални обекти от базите данни на EBSCO, прикачени към библиографските описания.

Търсене в EBSCO, Столична библиотека