Google интерфейс

Модулът е предназначен за автоматично търсене в Интернет и представяне на допълнителна информация, включително пълнотекстово съдържание, само на базата на библиографското описание в каталога. Това означава, че в момента, в който до библиографските описания има достъп в интернет през модул Google интерфейс и вече ще има онлайн библиотека с пълнотекстово съдържание, корици на книги и друго дигитално съдържание, което някой вече е публикувал в интернет и  може да се ползва свободно. Модулът включва следните функции:

  • Автоматично намиране и представяне на чуждо дигитализирано съдържание налично в Интернет само на базата на библиографското описание на книгата (спестява дигитализацията на вече дигитализирани обекти);

  • Автоматично намиране и представяне на библиографска информация от WorldCat на базата на библиографското описание на книгата;

  • Автоматично намиране и представяне на ценова информация на базата на библиографското описание на книгата;

  • Автоматично намиране и представяне на други произведения на избран автор  описани в Интернет на базата на библиографското описание.

Видео 

Embedded thumbnail for Google интерфейс
Embedded thumbnail for Google интерфейс

Галерия