i-Lib Prima. Библиотеката в Интернет : Модули, предназначени за предоставяне на каталози, дигитално съдържание и качествено нови услуги за читателите в Интернет

Модул i-Lib Prima е разработка върху платформа Apache/PHP/SQL. Предназначен е специално за представяне в Интернет на библиотечни, музейни и други документални бази данни във вид на «Виртуална Библиотека», включваща каталог и управление на  дигитално съдържание (собствено и свободно публикувано в Интернет). Съществена част  е инструментариум за онлайн услуги и социални функции за регистрираните читатели. Включва набор от модули с различна функционалност.

Галерия