Индекс

Модулът е предназначен за създаване и поддържане на информационни файлове към отделни елементи от библиографските описания, например допълнителна информация за:

  • Автори - портрет, биография, дати;

  • Исторически периоди;

  • Литературни жанрове и др.

Софтуерът позволява на базата на библиографските описания и въведената допълнителна информация към тях да се разкрият всички връзки в описанията. Например:

  • Кои са произведенията на даден автор;

  • Кога е издаван;

  • От кои издателства е издаван и т.н.

Виж и Индекс i-Lib Prima (представяне на индекс, поддържан в e-Lib Prima, в Интернет)

 

 

Галерия