Индекс

Модулът е неразделна част от каталога, представен  в Интернет. Индексът е създаден на базата на  контролните файлове поддържани в e-Lib Prima  свързани към описаните обекти. Например персонални страници за:

  • Автори, композитори, режисьори и др. (портрет, биография, дати);

  • Произведения (корица, съдържание, анотация);

  • Постановки (афиш, описание, дати).

Модулът предоставя средства за онлайн навигация по обектите и анализ на връзките между тях. Анализът се извършва автоматично във вид на библиографски справки показващи свързаността между обектите. Примери:

  • Години, през които е издавано дадено произведение;

  • Кои издателства са издавали дадено произведение;

  • На какви езици е издавано произведението;

  • От кои преводачи е превеждан автор;

  • Езици, от / на  които превежда даден преводач;

  • В кои театри е представяна дадена постановка;

  • В кои постановки е участвал даден артист.

Виж индекс 

Виж автоматични библиографски справки

 

 

Видео 

Embedded thumbnail for Индекс

Галерия