Интернет каталог

Предназначен е специално за представяне в Интернет на библиотечни, музейни и други документални бази данни във вид на «Виртуална Библиотека» включваща каталог и прикачено към него дигитално съдържание (текст, образ, звук, мултимедия).

Функции: 

 • Онлайн каталог за представяне в интернет на библиографски описания на различни видове обекти: книги, периодика, статии, дисертации, архивни документи, музейни експонати и др.;
 • Търсене в описанията и визуализация на данните;
 • Съвременни методи за търсене на информация. Търсенето може да бъде опростено по подобие на търсене в гугъл или с много допълнителни критерии за отсяване на необходимите резултати:
  • Опростено търсене (Simple Search) - търсене по точна или маскирана дума както във всички данни, така и в избран стандарт (Книги, Периодика, Статии, Дисертации и т.н.). Търсене в конкретни елементи от библиографското описание - например: Автор, Заглавие, Издателство, Ключови думи, Тематика и др;
  • Контекстно търсене (Context Search) - предоставя възможност за директно търсене от екрана с резултатите чрез DblClick  върху отделен израз или дума;
  • Търсене с доуточняване (Iterative Search) - Търсене с доуточняване (Iterative Search) - предоставя възможност за итеративно търсене с постъпково добавяне на нови критерии за получаване на максимално точна извадка.
 • Едновременно търсене в няколко електронни бази – тематични и библиографски справки;
 • Отпечатване на резултатите от търсенето или на селектирани от потребителя библиографски описания;
 • Подаване на заявка за запазване на намерени библиографски единици (за регистрирани читатели);
 • Показване на допълнителна информация, извлечена автоматично от Интернет за изданието – данни за автор, изданието, други издания от автора и др.
 • Поддържа навигатор за управление на достъпа и представянето на дигитални обекти (сканирани копия на книги и периодика, статии, файлове с текст и музика, филми, снимков материал и др.) в Интернет. Възможност за указване на авторски права.
 • Поддържа Google Interface за автоматично търсене в Интернет и представяне на допълнителна информация включително пълнотекстово съдържание само на базата на библиографското описание в каталога.

Виж интернет каталог на Столична библиотека.

Виж и Е-каталози

 

Видео 

Embedded thumbnail for Интернет каталог
Embedded thumbnail for Интернет каталог
Embedded thumbnail for Интернет каталог
Embedded thumbnail for Интернет каталог

Галерия