Инвентаризация по инвентарен номер

Софтуерът за инвентаризация по баркод етикети и инвентарен номер е единен, разликата е в техническите средства и консумативите, които се използват. 

 

Предпоставки за автоматизирана инвентаризация по инвентарен номер:

  • Наличие на електронен каталог на библиотечните единици (БЕ), които подлежат на инвентаризация.

Допустимо е част от книгите да не са въведени и това става по време на самата инвентаризация със съкратено библиографско описание (БО), което да идентифицира БЕ. Принципно може и изцяло въвеждане на данни по време на инвентаризацията и на тази основа да се изгради електронният каталог със съкратени описания на наличните книги, които след това до бъдат редактирани от отдел "Каталогизация" до пълно БО.

  • Модул „Обслужване на читатели”.

При наличие на електронни читателски картони софтуерът сравнява заетите книги в картоните и дава справка кои книги са заети от читатели преди да започне инвентаризацията и кои книги са заети по време на инвентаризацията. При липса на този модул има два варианта : да се игнорират тези данни или ръчно по читателските картони да се проверят екземплярите, които са заети, да се въведат в модул „Инвентаризация” и да се считат за „налични”.

При инвентаризация по инвентарен номер, софтуерът предлага опция за отбелязване на физическото състояние на екземпляра : Повреден, Здрав, За подвързия, За отчисляване, Заразен. Предвидена е възможност за печатен изход за застрашените БЕ, за които да се вземат необходимите мерки за тяхното опазване. 

 

Технически средства и консумативи за инвентаризация.

Необходим е само таблет, на който е инсталиран модул „Инвентаризация”.

 

 

Видео 

Embedded thumbnail for Инвентаризация по инвентарен номер

Галерия