Книги

Модулът е предназначен за създаване и поддържане на електронен каталог на книги, нотни, графички, картографски издания и автоматизиране на процесите за създаване на библиографски описания. Спазени са всички приети и действащи национални и международни стандарти. Модулът включва следните функции:

  • ​Улеснено въвеждане на библиографските описания чрез използване на  готови класификатори (предлагат се предварително заредени). Спестяват значителна част от работата и времето при въвеждането и унифицират данните).
  • Автоматизирано генериране на сигнатура и авторски знак, копиране на записи за второ и следващи издания и екземпляри, с цел улесняване и унифициране на въвеждането на информация.
  • Търсене на каталогизираните документи по всеки въведен термин и по всички полета с използване на оператори за търсене - И, ИЛИ, НЕ. 
  • Търсене на каталогизираните документи чрез филтриране на данните.
  • Отпечатване на библиографските описания (писмени тематични справки) с включена сортировка по отрасъл на знанието, по азучен ред, по година на издаване, по издателство и други.

Модулът включва следните елементи : 

 - Комплектуване

 - Регистрация на документи : Инвентарна книга и Книга за движение на фонда

 - Каталогизация

 

Видео 

Embedded thumbnail for Книги
Embedded thumbnail for Книги