Музейна система

Специализираната софтуерна платформа е новоразработена съвременна система за електронна обработка на данни от фондове на музеи и свързаните с тях събития, обекти и публикации. Предлага възможности за създаване и поддържане на пълни описания на фондовите единици, съгласно действащите нормативни изисквания. Системата се настройва според фондовете на конкретния музей.

Създаденият със софтуера „Научен паспорт” включва пълна информация за фондовата единица:

Регистрация на музеен експонат

  • Основни и класификационни данни, идентификация – техника, размер, тегло, епоха и датировка, материал, брой, състояние, инвентарен номер (възможности за генериране на нов пореден инвентарен номер или въвеждане на вече инвентирани фондови единици).
  • Описание - прикачване на изображения и възможност за пълно описание към тях: забележки, негатив No, дигитален носител No, възможност за избор на флаг за видимост на изображението в научния паспорт.
  • Допълнителни данни - историческа справка, състояние на екземпляра, консервация и реставрация, движение, местонахождение, последен собственик.

Събития. Въвеждане на данни за събитие „Изложба“ или „Експозиция“ – име на събитието, куратор, начална и крайна дата, страна, град, вид.

 

Цитирания. Въвеждане на данни за публикация „Библиографска справка“ или „Научна публикация“: заглавие, автор, дата, източник, страници, вид.

 

Печат на „Научен паспорт”.

 

Справки и Статистики. Преглед и възможности за филтриране по критерии - по фондове и раздели, времеви период, събития, публикации, както и генериране на справки.

 

За бързина и удобство на работа. При въвеждане на описанията, в системата са заложени списъци за избор с предварително дефинирани стойности за форма и материал, за разпределение на експонатите  по „Фонд” и „Раздел” и др., в зависимост от изискванията на потребителя.

Възможност за последващо представяне на музейните експонати в Интернет и свързаните към тях снимки, звук, пълни текстове и други приложения.

Видео 

Embedded thumbnail for Музейна система
Embedded thumbnail for Музейна система
Embedded thumbnail for Музейна система

Галерия