Периодични издания

Модулът е предназначен за създаването и поддържането на електронен каталог и автоматизиране на процесите за създаване на библиографски описания на периодичните издания (налични и набавяни в библиотеката), както и следене на текущите постъпления и тяхната наличност. Спазени са всички приети и действащи национални и международни стандарти. Поддържа „Уникален идентификатор” (persistent identifiers) за всяко библиографско описание. Модулът включва следните функции:

  • Създаване на библиографско описание на периодичните издания при използване на наличните класификатори;

  • Класиране на периодичните издания;

  • Ключови думи, разкриващи съдържанието на периодичните издания;

  • Търсене на периодични издания в създадения електронен каталог с използване на оператори за търсене - И, ИЛИ, НЕ;

  • Търсене чрез филтриране на данните;

  • Отпечатване на библиографските описания (писмени тематични справки) с включена сортировка по отрасъл на знанието, по азучен ред на нови и променени заглавия, по година на издаване и други.

Модулът включва следните елементи : 

  •  Комплектуване;

  •  Регистрация на документи : Инвентарна книга и Книга за движение на фонда;

  •  Каталогизация.

Видео 

Embedded thumbnail for Периодични издания

Галерия