Регистрация на читателите

Модулът е предназначен за :

 • Автоматизиране процеса на регистрация на читателите, издаване, следене и преиздаване на читателските карти (с баркод и/или RFID етикет);

 • Управление на отношенията с читателите : събиране на такси, глоби и депозити, следене на закъснения.

Крайният резултат от работата на модула е читателска картотека с пълни данни за читателя и пълна история за неговите отношения с библиотеката : валидна регистрация, читателски карти, глоби, такси, депозити, услуги (копиране, сканиране, писмени/устни справки и други), заети, ползвани и върнати материали (пълна история на четенето).

Информацията в модула е база за динамична статистика за регистрацията и посещенията на читателите. Модулът включва следните функции:

 • Регистрация на читатели, изграждане картотека на читателите;

 • Издаване и следене валидността на читателските карти;

 • Управление на плащанията : такси, глоби, депозити;

 • Отчети на извършени плащания;

 • Статистика на регистрирани читатели : разпределение на читателите по пол, възраст, професия, специалност, курс, научна степен и други;

 • Разпределение на плащанията по видове (суми от читателски карти, глоби за невърнати книги, ползвани услуги-ксерокс, писмени справки, дигитални копия и др.).

Преглед и справки в :

 • Картотека на читателите;

 • Каталог на библиотечните единици;

 • Картотека на екземплярите.

Видео 

Embedded thumbnail for Регистрация на читателите

Галерия