Система за контрол (защита) на фонда през RFID

Системата за контрол на фонда включва функции по:

  • Контрол на движението на библиотечните единици;

  • Контрол на движението на читателите в рамките на библиотеката (между отделите) и на вход/изхода на библиотеката на базата на RFID етикети.

Системата включва централизиран софтуер, който позволява дефиниция и управление на мрежа от устройства за регистрация на движението и контрол на достъпа.

Устройствата за детекция могат да бъдат:

  • специализирани RFID четци;

  • RFID антени;

  • врати за регистриране движението на фонда и читателите.

Устройствата за контрол на достъпа могат да бъдат:

  • бариери;

  • затварящи се врати,

  • турникети;

  • лампи (светлинна сигнализация);

  • аларми (звукова сигнализация).

Тези устройства служат за контрол на изнасяне/внасяне на конкретен екземпляр от/на територията на библиотеката, контрол за преместване на екземпляр между отдели на библиотеката и т.н. Всички елементи на системата са свързани с библиотечната система през локалната мрежа. Контролът на движението на читатели и библиотечни единици се извършва в реално време.  При нарушение на правилата автоматично се активират  устройства за контрол на достъпа (включване/изключване на светлини/звукови аларми, затваряне/отваряне на врати и турникети и т.н.) и се регистрират съответните събития в базата данни.

Системата за контрол може да се управлява и настройва  през интерфейса на e-Lib Prima и е напълно интегрирана с библиотечната система, като ползва библиотечния каталог и картотеката на читателите, без да е необходим експорт или импорт на данни нито обмен през специални протоколи. Регистрираните събития се използват за целите на различни видове статистика.

С помощта на модула може да се реализира от най-опростена система за контрол (контрол за нерегламентирано изнасяне на книги)  до комплексни системи за контрол на движение на персонала и читателите и движение на обособени части от фонда (примерно редки и ценни материали) на територията на библиотеката.

Детекцията е безконтактна на разстояние до 4 метра.

Системата за контрол и опазване на фонда се разработва в партньорство с Фирми  "Асеновци" ЕООД (хардуер) и "Прима-Софт" ООД (софтуер)