Управление на заявки

Модулът е предназначен за централизирано управление на постъпващите заявки за запазване на библиотечни единици в библиотека. Всички заявки, постъпващи по различни канали: онлайн, на място в отделите (филиалите) или от електронна поща, се управляват от едно работно място. Включва следните функции:

  • Регистрация на заявки за запазване;

  • Преглед на постъпили онлайн заявки за запазване;

  • Обработка на заявките за запазване;

  • Намиране на свободни екземпляри;

  • Асоцииране на свободен екземпляр към заявка;

  • Заявка за екземпляр от книгохранилище;

  • Разпределение на заявката за изпълнение към конкретен отдел / филиал;

  • Следене на запазените екземпляри за заемане в срок;

  • Асоцииране на заети екземпляри, в момента на тяхното връщане към чакащите заявки;

  • Отразяване на изпълнението и състоянието на заявките в читателския картон, достъпен онлайн.

Видео 

Embedded thumbnail for Управление на заявки
Embedded thumbnail for Управление на заявки

Галерия