БАН, Институт за литература

„Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти”.  Програма  БГ08,  “Културно наследство и съвременни изкуства”