Институт по изкуствознание при БАН

Проучване на националните културно-исторически ценности като част от европейското културно наследство и съвременни методи за тяхното съхранение, 2006 г. на Министерството на образованието – Институт по изкуствознание при БАН.