Лесотехнически университет

Модернизация на библиотечно-информационния център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет София,  BG161PO0 01-1.1.07.2009-0011. Проектът е финансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройство.