Медицински университет, Плевен

Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда в МУ Плевен, BG161PO0 01-1.1.07.2009-0012. Проектът е финансиран от Министерство на регионалното  развитие и благоустройство.