Национален аграрен научноинформационен комплекс

Изграждане на ефективна система за съвременно научноинформационно обслужване на аграрните науки – Национален аграрен научноинформационен комплекс (НАНИКо) с участието на Център за научно-техническа информация (ЦНТИ) към Националния център за аграрни науки - София, Аграрен университет - Пловдив, Тракийски университет - Стара Загора и Лесотехнически университет – София, 2007 г.  Проектът е финансиран от Министерство на образованието.