Обединен каталог на периодични издания до 1944 г. - Регина ПИ

Обединен каталог на български периодични издания. Дигитална колекция до 1944 г. Осигурява онлайн достъп до текстовете на над 70 периодични издания.

Финансиране от Фонд научни изследвания - Министерство на образованието и науката. Участници: Народна библиотека "Иван Вазов" Пловдив, Столична библиотека, Регионална библиотека "П. К. Яворов" Бургас, Регионална библиотека "П. Р. Славейков" Велико Търново.

Виж каталога